Rozuměli byste staroslověnštině?

Krátký úryvek z básně Proglas, kterou napsal v staroslověnštině Konstantin Filozof. Myslíte si, že byste se domluvili, pokud byste se vrátili v čase do dob Velké Moravy? ... * Jako proroci řekli sǫtъ prěžde, Christъ grędetъ sъbьratъ językъ, Světъ bo jestъ vьsemu miru šému. Se sъbystъ Sé vъ sedmyi věkъ sь. Reset bo oni: slěpii prozьrętъ, glusi slyšętъ slovo bukъvьnoje. Boga že UBO poznati dostoitъ. Togo že rádi slyší, Slovene, si: Darъ bo jestъ otъ Boga sь danъ, darъ božího jestъ desnyję cesta, darъ dušamъ, nikoliže tьlěję *

Reklama
Loading the player...
Reklama

DoporučenéTOPlist